Споменица посветена на Петре М. Андреевски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1934-2006] / [уредник Крум Томовски].

Date
2007
Authors
Томовски, Крум. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Петре М. Андреевски. На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Petre M. Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академик Петре М. Андреевски / библиографијата ја изработил Љубомир Ѓоревски: стр. [29]-49.
Keywords
Андреевски, Петре М., 1934-2006
Citation