Свечен собир посветен на 20-годишнината од основањето на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија : одржан на 7 ноември 2007 година / [уредник Георги Д. Ефремов] = ǂThe ǂformal meeting dedicated to the 20th anniversary of the foundation of The Research center for genetic engineering and biotechnology held on Novemver 7th 2007 / [editor Georgi D. Efremov].

Date
2008
Authors
Ефремов, Георги Д. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Текст напоредно на мак. и англ. јазик.
Keywords
Македонска академија на науките и уметностите. Истражувачки центар за генетско инжинерство и биотехнологија, Генетско инженерство
Citation