Фрескоживописот во Пелагонија од средината на XV до крајот на XVII век / Никола Митревски ; [фотографии Никола Митревски ; превод на резимето од македонски на англиски јазик Зорица Теофилова].

Date
2009
Authors
Митревски, Никола. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фондација "Трифун Костовски"
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The fresco painting in Pelagonia from the middle of the 15th to the end of the 17th centuries / Nikola Mitrevski. Фусноти кон текстот. A study of the late byzantine fresco painting in Pelagonia from the 18th century to present time: стр. [321]-339. Библиографија: стр. [341]-348. Регистар.
Keywords
Фрески
Citation