Архитектурата на црквата Успение на Богородица - Трескавец / Елизабета Касапова ; [фотографии Анета Рибарска и Елизабета Касапова ; превод на резимето од македонски на англиски јазик Зорица Теофилова].

Date
2009
Authors
Касапова, Елизабета. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фондација "Трифун Костовски"
Abstract
Description
На наспор. насл.: Architecture of the church of the dormition of the holy Mother of God - Treskavec / Elizabeta Kasapova. Фусноти кон текстот. Summary. Библиографија: стр. 235-243.
Keywords
"Успение на Пресвета Богородица" (црква)
Citation