Македонија и Македонците. 1, Македонскословенски зборник / Петар Драганов ; подготовка, редакција и коментари Блаже Ристовски ; соработник Биљана Ристовска-Јосифовска.

Date
2010
Authors
Драганов, Петар. (aut)
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Macedonia and the Macedonians. 1, Macedonian-slavic collection / Petar Draganov. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Петар Драганов : (1857-1928) / Блаже Ристовски: стр. [9]-73. Регистар.
Keywords
Драганов, Петар Даниилович, 1857-1928., Македонско прашање
Citation