Флора на Република Македонија / Владо Матевски.

Date
2010-2021
Authors
Матевски, Владо. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: ǂThe ǂflora of the Republic of Macedonia / Vlado Matevski. Ств. насл. на т. 2, св. 2: Флора на РС Македонија. Тираж 800. Фусноти кон текстот. Регистри.
Keywords
Флора
Citation