Филозофија на правото / Владо Камбовски.

Date
2010
Authors
Камбовски, Владо. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Philosophy of law / Vlado Kambovski. Филозофијата, правото и човечките вредности / Георги Старделов: стр. [381]-387. Библиографија: стр. [375]-380, [388]
Keywords
Филозофија на правото
Citation