Балканвавилонци / Луан Старова.

Date
2014
Authors
Старова, Луан. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Balkan Babylonians / Luan Starova. Тираж 500. Белешка на авторот: стр. 485-486. Балканските Хермоген и Кратил / Венко Андоновски: стр. 487-496. Листа на (без)опасните османотурски заемки во балканските јазици: стр. 473-486.
Keywords
Старова, Луан, 1941-
Citation