Голем Град : Преспа II / [уредник] Вера Битракова Грозданова ; [превод на англиски Александра Николоска, Гоце Алексовски ; фото Петар Алчев, Владо Кипријановски] = [editor Vera Bitrakova Grozdanova ; English translation Aleksandra Nikoloska, Goce Aleksovski ; photographies Petar Alčev, Vlado Kiprijanovski].

Date
2015
Authors
Битракова Грозданова, Вера. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Матица македонска = Macedonian Academy of Sciences and Arts : Matica makedonska
Abstract
Description
На наспор. насл стр.: Golem Grad : Prespa II / Vera Bitrakova Grozdanova. Текст напоредно на мак. и англ. јазик. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Вовед / Вера Битракова Грозданова ; Introduction / Vera Bitrakova Grozdanova: стр. 7-10. Поговор / Вера Битракова Грозданова ; Afterword / Vera Bitrakova Grozdanova: стр. 207-214. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Голем Град (археолошки локалитет), Археолошки наоди, антички, Археолошки наоди, средновековни
Citation