Словенски ракописи од Македонија во странски ракописни збирки : X-XIX век. ǂКн.ǂ1, Археографски опис / Ѓорги Поп-Атанасов.

Date
2017
Authors
Поп-Атанасов, Ѓорги. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Фусноти кон текстот. Регистри.
Keywords
Старословенски ракописи
Citation