1000 години од битката на Беласица и од смртта на цар Самоил : зборник на материјали од свечениот собир и од тркалезната маса по повод одбележувањето на 1000 години од битката на Беласица и од смртта на цар Самоил МАНУ, 6 ноември 2014 година = 1000 years of the battle at Belasitza and death of tsar Samuel : proceedings from the meeting and round table in honour of 1000 years of the battle at Belasitza and death of tsar Samuel MANU, November 6, 2014 / [главен и одговорен уредник Драги Ѓоргиев].

Date
2018
Authors
Ѓоргиев, Драги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Институт за национална историја : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Тираж 250. Библиографија кон одделни трудови. Summaries кон трудовите.
Keywords
Самоил, цар, 958-1014
Citation