Загадувањето на градовите во Република Македонија : кои се решенијата? : книга на апстракти / Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за животна средина и материјали, 1-2 ноември, 2018 = Pollution of the cities in the Republic of Macedonia : what are the solutions? : book of abstracts / Macedonian academy of sciences and arts, Research center for environment and materials.

Date
2018
Authors
Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за животна средина и материјали (2018)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Текст на мак. и англ. јазик. Библиографија кон одделни апстракти.
Keywords
Животна средина
Citation