Генетика / подготвил Александар Димовски.

Date
2018
Authors
Димовски, Александар. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Титаж 300. Публикацијата е во рамките на проектот: Македонска научна и стручна терминологија = Macedonian scientific and professional terminology. На наспор. насл. стр.: Genetics / Aleksandar Dimovski. Регистри. Библиографија: стр. 262.
Keywords
Стручна терминологија
Citation