Социјална и превентивна медицина : јавно здравје / подготвил Дончо Донев.

Date
2018
Authors
Донев, Дончо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Публикацијата е во рамките на проектот: Македонска научна и стручна терминологија = Macedonian scientific and professional terminology. На напор. насл. стр.: Social and preventive medicine : public health / Doncho Donev. Регистри. Библиографија: стр. 693-706.
Keywords
Стручна терминологија
Citation