Споменица посветена на Ристо Аврамовски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1943-2007] / [уредник Крум Томовски].

Date
2007
Authors
Томовски, Крум. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Ристо Аврамовски : 1943-2007. На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Risto Avramovski a member of Macedonian academy of sciences and arts. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академик Ристо Аврамовски / изработил Љубомир Ѓоревски: стр. 25-33.
Keywords
Аврамовски, Ристо, 1943-2007
Citation