Споменица посветена на Ристо Лозановски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1925-2011] / [уредник Љупчо Коцарев].

Date
2013
Authors
Коцарев, Љупчо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Ристо Лозановски : 1925-2011. На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Risto Lozanovski a member of Macedonian academy of sciences and arts. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академик Ристо Лозановски / изработил Љубомир Ѓоревски: стр. [19]-36.
Keywords
Лозановски, Ристо, 1925-2011
Citation