АСНОМ остварување на идеите за создавање на Македонската држава и неговиот меѓународен одглас и одраз : симпозиум посветен на 30-годишнината од АСНОМ, Скопје, 23-25 октомври 1974 година / [организационен и редакциски одбор Михаило Апостолски (претседател) ... и др.].

Date
1977
Authors
Апостолски, Михаило. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Résumé ; Summary кон трудовите. Регистри.
Keywords
АСНОМ
Citation