АСНОМ остварување на идеите за создавање на Македонската држава и неговиот меѓународен одглас и одраз : симпозиум посветен на 30-годишнината од АСНОМ, Скопје, 23-25 октомври 1974 година / [организационен и редакциски одбор Михаило Апостолски (претседател) ... и др.].

dc.contributor.author Апостолски, Михаило. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:39Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:39Z
dc.date.issued 1977
dc.description Фусноти кон текстот. Résumé ; Summary кон трудовите. Регистри.
dc.format 667 стр. ; 25 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/12086538
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/75
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject АСНОМ
dc.title АСНОМ остварување на идеите за создавање на Македонската држава и неговиот меѓународен одглас и одраз : симпозиум посветен на 30-годишнината од АСНОМ, Скопје, 23-25 октомври 1974 година / [организационен и редакциски одбор Михаило Апостолски (претседател) ... и др.].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files