Државно-правни постулати на казнено-правната реформа : сводна студија. ǂКн. ǂ10 / Владо Камбовски, Елена Мујоска Трпевска.

Date
2020
Authors
Камбовски, Владо. (aut)
Мујоска Трпевска, Елена. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања "Ксенте Богоев"
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: Legal foundation on criminal reformstudy. Book 10 / Vlado Kambovski, Elena Mujoska Trpevska. Публикацијата е во рамките на проектот: "Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската Унија" Тираж 200. Фусноти кон текстот. Белешки: стр. 236-240. Библиографија: стр. [159]-163. Правна држава, владеење на правото и човекови слободи и права
Keywords
Казнено право
Citation