Државно-правни постулати на казнено-правната реформа : сводна студија. ǂКн. ǂ10 / Владо Камбовски, Елена Мујоска Трпевска.

dc.contributor.author Камбовски, Владо. (aut)
dc.contributor.author Мујоска Трпевска, Елена. (aut)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:14Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:14Z
dc.date.issued 2020
dc.description На напор. насл. стр.: Legal foundation on criminal reformstudy. Book 10 / Vlado Kambovski, Elena Mujoska Trpevska. Публикацијата е во рамките на проектот: "Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската Унија" Тираж 200. Фусноти кон текстот. Белешки: стр. 236-240. Библиографија: стр. [159]-163. Правна држава, владеење на правото и човекови слободи и права
dc.format 241 стр. ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-608-203-314-3
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/52815109
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/294
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања "Ксенте Богоев"
dc.subject Казнено право
dc.title Државно-правни постулати на казнено-правната реформа : сводна студија. ǂКн. ǂ10 / Владо Камбовски, Елена Мујоска Трпевска.
dc.title.alternative Added title page title: Legal foundation on criminal reformstudy. ǂBook ǂ10
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files