Македонски правопис : [јубилејно фототипско издание по повод седумдесетгодишнината од неговото издавање] / изработен од комисијата за јазик и правопис при министерстовото на народната просвета. - [Јубилејно фототипско изд.].

Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Keywords
Македонски јазик
Citation