Македонски правопис : [јубилејно фототипско издание по повод седумдесетгодишнината од неговото издавање] / изработен од комисијата за јазик и правопис при министерстовото на народната просвета. - [Јубилејно фототипско изд.].

dc.date.accessioned 2021-12-16T20:14:17Z
dc.date.available 2021-12-16T20:14:17Z
dc.date.issued 2015
dc.format 20 стр. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/98886154
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/515
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Македонски јазик
dc.title Македонски правопис : [јубилејно фототипско издание по повод седумдесетгодишнината од неговото издавање] / изработен од комисијата за јазик и правопис при министерстовото на народната просвета. - [Јубилејно фототипско изд.].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files