Зборникот на Миладиновци : свечен собир по повод 140-годишнината од излегувањето на Зборникот од браќата Миладиновци Скопје, 21.VI 2001 / [уредник Блаже Ристовски].

Date
2001
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 250. Фусноти кон текстот. Библиографија кон еден труд.
Keywords
Миладинов, Димитар, 1810-1862, Миладинов, Константин, 1830-1862, "Зборникот на Миладиновци"
Citation