Зборникот на Миладиновци : свечен собир по повод 140-годишнината од излегувањето на Зборникот од браќата Миладиновци Скопје, 21.VI 2001 / [уредник Блаже Ристовски].

dc.contributor.author Ристовски, Блаже. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:07Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:07Z
dc.date.issued 2001
dc.description Тираж 250. Фусноти кон текстот. Библиографија кон еден труд.
dc.format 31 стр. : факс. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/49163274
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/262
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Миладинов, Димитар, 1810-1862
dc.subject Миладинов, Константин, 1830-1862
dc.subject "Зборникот на Миладиновци"
dc.title Зборникот на Миладиновци : свечен собир по повод 140-годишнината од излегувањето на Зборникот од браќата Миладиновци Скопје, 21.VI 2001 / [уредник Блаже Ристовски].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files