Балкански идентитет/и : прилози од научноистражувачкиот проект "Културната интеграција и стабилноста на Балканот" / [приредувачи Катица Ќулавкова, Милена Божикова].

Date
2016
Authors
Ќулавкова, Катица. (edt)
Божикова, Милена. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; София : БЪлгарска академия на науките
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Balkan identity/identities : contributions from the scientific project "Cultural integration and stability on the Balkans" Текст на мак. и буг. јазик. Тираж 200. Фусноти кон текстот. Кон балкански идентитет/и / Катица Ќулавкова: стр. [V]-X. Културна интеграция и балкански идентичности / Милена Божикова: стр. [XI]-XII. Biographical notes ; Белешки за авторите: стр. [229]-237. Библиографија и abstracts кон трудовите.
Keywords
Citation