Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик / Божидар Видоески ; [приредиле Олга Иванова, одговорен уредник, Марија Коробар-Белчева, Маринко Митков ; превод на англиски Лилјана Митковска ; корица Валентино Трајковски].

dc.contributor Иванова, Олга. (adp)
dc.contributor Коробар-Белчева, Марија. (adp)
dc.contributor Митков, Маринко. (adp)
dc.contributor Митковска, Лилјана. (trl)
dc.contributor Трајковски, Валентино. (bjd)
dc.contributor.author Видоески, Божидар. (aut)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:56Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:56Z
dc.date.issued 1999
dc.description На наспор.насл.стр.: Geographic terminology in the dialects of Macedonian / Božidar Vidoeski. Тираж 1000. За авторот на оваа книга; About the author of this book: стр. I-V, 188-192. За оваа книга: стр. IV-X. Географски термини од туѓо потекло: стр. 185-187. Список на скратеници : библиографија: стр. [7]-12 [56 единици]
dc.format X, 192 стр., [1] превиткан лист со карта во бои ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:9989-649-64-2
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/34346762
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/203
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Македонски јазик
dc.title Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик / Божидар Видоески ; [приредиле Олга Иванова, одговорен уредник, Марија Коробар-Белчева, Маринко Митков ; превод на англиски Лилјана Митковска ; корица Валентино Трајковски].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files