Денови на украинската наука во Република Македонија : 22-23 октомври 2002 година, Скопје / [уредувачки одбор Блаже Ристовски, претседател, Цветан Грозданов, Гане Тодоровски ; превод на украински и од украински јазик Вера Чорниј-Мешкова ; ликовен уредник Кочо Фидановски].

Date
2003
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Грозданов, Цветан. (edt)
Тодоровски, Гане. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Насл. стр. на припечатениот текст: Дни науки України в Республици Македонiя : 22-23 жовтня 2003 року, м. Скоп'е. Обата текста меѓусебно печатени во спротивни насоки. Тираж 500. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Научна соработка
Citation