Музиката на почвата на Македонија од Атанас Бадев до денес : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Драгослав Ортаков, Димитрјие Бужаровски].

Date
2004
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Ортаков, Драгослав. (edt)
Бужаровски, Димитрије. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 12. Фусноти кон текстовите.
Keywords
Музика
Citation