Еволуцијата на уставниот систем на Република Македонија во пресрет на усвојувањето на уставниот договор на Европската унија : зборник од научната расправа одржана во Скопје на 10 декември 2007 година. ǂКн. ǂ1 / [уредувачки одбор Владо Камбовски, претседател, Димитар Мирчев, Светомир Шкариќ ; соработници на проектот Владо Камбовски, Тања Петрушевска, Александра Деаноска].

Date
2008
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Мирчев, Димитар. (edt)
Шкариќ, Светомир. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е дел од проектот: "Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската Унија" На наспор. насл. стр.: The evolution of the constitutional system of Republic of Macedonia towards the adoption of the constitutional treaty of the European Union : proceedings of the scientific discussion held in Skopje on 10th December 2007. B. 1. Фусноти кон текстот. Предговор / Владо Камбовски: стр. [7]-23. Библиографија кон одделни трудови. Summary кон трудовите.
Keywords
Citation