Загадувањето на градовите во Република Македонија : кои се решенијата? = Pollution of the cities in the Republic of Macedonia : : what are the solutions? : зборник на трудови / [уредник Владо Матевски].

Date
2019
Authors
Матевски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за животна средина и материјали = Macedonian academy of sciences and arts, research center for environment and materials
Abstract
Description
Кор. насл. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите. Abstract.
Keywords
Животна средина
Citation