Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македоња - политичка програмска декларација на Револуцијата : предавање на свечениот собир по повод 40-годишнината од издавањето на Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО Македонија, одржан на 18 октомври 1983 година / Александар Христов ; [уредник Евгени Димитров].

Date
1984
Authors
Христов, Александар. (aut)
Димитров, Евгени. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за општествени науки
Abstract
Description
Тираж 500. Фусноти кон текстот.
Keywords
Народноослободителна војна
Citation