Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македоња - политичка програмска декларација на Револуцијата : предавање на свечениот собир по повод 40-годишнината од издавањето на Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО Македонија, одржан на 18 октомври 1983 година / Александар Христов ; [уредник Евгени Димитров].

dc.contributor.author Христов, Александар. (aut)
dc.contributor.author Димитров, Евгени. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:39Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:39Z
dc.date.issued 1984
dc.description Тираж 500. Фусноти кон текстот.
dc.format 20 стр. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/12757002
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/81
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за општествени науки
dc.subject Народноослободителна војна
dc.title Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македоња - политичка програмска декларација на Револуцијата : предавање на свечениот собир по повод 40-годишнината од издавањето на Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО Македонија, одржан на 18 октомври 1983 година / Александар Христов ; [уредник Евгени Димитров].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files