"Дождови" од Матеја Матевски во контекст на македонската модерна : свечен Собир по повод 50-годишнината од објавувањето на поетската збирка "Дождови: од Матеја Матевски, одржан на 6 декември 2006 година / [уредник Милан Ѓурчинов].

Date
2009
Authors
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Матевски, Матеја, 1929-
Citation