"Дождови" од Матеја Матевски во контекст на македонската модерна : свечен Собир по повод 50-годишнината од објавувањето на поетската збирка "Дождови: од Матеја Матевски, одржан на 6 декември 2006 година / [уредник Милан Ѓурчинов].

dc.contributor Матевски, Матеја. (dte)
dc.contributor.author Ѓурчинов, Милан. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:56Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:56Z
dc.date.issued 2009
dc.description Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
dc.format 50 стр. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/85489930
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/451
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Матевски, Матеја, 1929-
dc.title "Дождови" од Матеја Матевски во контекст на македонската модерна : свечен Собир по повод 50-годишнината од објавувањето на поетската збирка "Дождови: од Матеја Матевски, одржан на 6 декември 2006 година / [уредник Милан Ѓурчинов].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files