Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик / Божидар Видоески ; [приредиле Олга Иванова, одговорен уредник, Марија Коробар-Белчева, Маринко Митков ; превод на англиски Лилјана Митковска ; корица Валентино Трајковски].

Date
1999
Authors
Видоески, Божидар. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор.насл.стр.: Geographic terminology in the dialects of Macedonian / Božidar Vidoeski. Тираж 1000. За авторот на оваа книга; About the author of this book: стр. I-V, 188-192. За оваа книга: стр. IV-X. Географски термини од туѓо потекло: стр. 185-187. Список на скратеници : библиографија: стр. [7]-12 [56 единици]
Keywords
Македонски јазик
Citation